O717 – Obstetriskt bäckenhematom

ICD-10 kod för Obstetriskt bäckenhematom är O717.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador på modern (O71), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Obstetriskt bäckenhematom:

ICD-kod O717
Diagnos Obstetriskt bäckenhematom
Kategori O71, Andra förlossningsskador på modern
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)