O719 – Obstetrisk skada, ospecificerad

ICD-10 kod för Obstetrisk skada, ospecificerad är O719.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador på modern (O71), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Obstetrisk skada, ospecificerad:

ICD-kod O719
Diagnos Obstetrisk skada, ospecificerad
Kategori O71, Andra förlossningsskador på modern
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)