O722 – Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen

ICD-10 kod för Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen är O722.

Diagnosen klassificeras under kategorin Blödning i efterbördsskedet (O72), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen:

ICD-kod O722
Diagnos Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen
Kategori O72, Blödning i efterbördsskedet
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)