O743 – Centralnervösa komplikationer vid anestesi under förlossning

ICD-10 kod för Centralnervösa komplikationer vid anestesi under förlossning är O743.

Diagnosen klassificeras under kategorin Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning (O74), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Centralnervösa komplikationer vid anestesi under förlossning:

ICD-kod O743
Diagnos Centralnervösa komplikationer vid anestesi under förlossning
Kategori O74, Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)