O746 – Andra specificerade komplikationer av spinal- och epiduralanestesi under förlossning

ICD-10 kod för Andra specificerade komplikationer av spinal- och epiduralanestesi under förlossning är O746.

Diagnosen klassificeras under kategorin Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning (O74), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade komplikationer av spinal- och epiduralanestesi under förlossning:

ICD-kod O746
Diagnos Andra specificerade komplikationer av spinal- och epiduralanestesi under förlossning
Kategori O74, Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)