O747 – Misslyckad eller svårgenomförd intubation under förlossning

ICD-10 kod för Misslyckad eller svårgenomförd intubation under förlossning är O747.

Diagnosen klassificeras under kategorin Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning (O74), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Misslyckad eller svårgenomförd intubation under förlossning:

ICD-kod O747
Diagnos Misslyckad eller svårgenomförd intubation under förlossning
Kategori O74, Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)