O748 – Andra specificerade komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning

ICD-10 kod för Andra specificerade komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning är O748.

Diagnosen klassificeras under kategorin Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning (O74), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning:

ICD-kod O748
Diagnos Andra specificerade komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning
Kategori O74, Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)