O749 – Komplikation vid anestesi under värkarbete och förlossning, ospecificerad

ICD-10 kod för Komplikation vid anestesi under värkarbete och förlossning, ospecificerad är O749.

Diagnosen klassificeras under kategorin Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning (O74), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Komplikation vid anestesi under värkarbete och förlossning, ospecificerad:

ICD-kod O749
Diagnos Komplikation vid anestesi under värkarbete och förlossning, ospecificerad
Kategori O74, Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)