O750 – Uttröttad moder (maternal distress) under värkarbete och förlossning

ICD-10 kod för Uttröttad moder (maternal distress) under värkarbete och förlossning är O750.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats (O75), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Uttröttad moder (maternal distress) under värkarbete och förlossning:

ICD-kod O750
Diagnos Uttröttad moder (maternal distress) under värkarbete och förlossning
Kategori O75, Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)