O751 – Chock under eller efter värkarbete och förlossning

ICD-10 kod för Chock under eller efter värkarbete och förlossning är O751.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats (O75), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Chock under eller efter värkarbete och förlossning:

ICD-kod O751
Diagnos Chock under eller efter värkarbete och förlossning
Kategori O75, Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)