O753 – Annan infektion under värkarbete

ICD-10 kod för Annan infektion under värkarbete är O753.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats (O75), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Annan infektion under värkarbete:

ICD-kod O753
Diagnos Annan infektion under värkarbete
Kategori O75, Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)