O755 – Fördröjd förlossning efter artificiell hinnsprängning

ICD-10 kod för Fördröjd förlossning efter artificiell hinnsprängning är O755.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats (O75), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Fördröjd förlossning efter artificiell hinnsprängning:

ICD-kod O755
Diagnos Fördröjd förlossning efter artificiell hinnsprängning
Kategori O75, Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)