O756 – Fördröjd förlossning efter spontan eller ospecificerad hinnbristning

ICD-10 kod för Fördröjd förlossning efter spontan eller ospecificerad hinnbristning är O756.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats (O75), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Fördröjd förlossning efter spontan eller ospecificerad hinnbristning:

ICD-kod O756
Diagnos Fördröjd förlossning efter spontan eller ospecificerad hinnbristning
Kategori O75, Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)