O756A – Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen startar spontant

ICD-10 kod för Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen startar spontant är O756A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats (O75), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen startar spontant:

ICD-kod O756A
Diagnos Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen startar spontant
Kategori O75, Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)