O756B – Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen induceras

ICD-10 kod för Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen induceras är O756B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats (O75), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen induceras:

ICD-kod O756B
Diagnos Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen induceras
Kategori O75, Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)