O756X – Fördröjd förlossning UNS efter spontan eller ospecificerad hinnbristning

ICD-10 kod för Fördröjd förlossning UNS efter spontan eller ospecificerad hinnbristning är O756X.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats (O75), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Fördröjd förlossning UNS efter spontan eller ospecificerad hinnbristning:

ICD-kod O756X
Diagnos Fördröjd förlossning UNS efter spontan eller ospecificerad hinnbristning
Kategori O75, Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)