O757 – Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt

ICD-10 kod för Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt är O757.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats (O75), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt:

ICD-kod O757
Diagnos Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt
Kategori O75, Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)