O758 – Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning

ICD-10 kod för Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning är O758.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats (O75), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning:

ICD-kod O758
Diagnos Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning
Kategori O75, Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)