O800 – Spontan hjässbjudning

ICD-10 kod för Spontan hjässbjudning är O800.

Diagnosen klassificeras under kategorin Spontanförlossning vid enkelbörd (O80), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Spontan hjässbjudning:

ICD-kod O800
Diagnos Spontan hjässbjudning
Kategori O80, Spontanförlossning vid enkelbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)