O800B – Spontanförlossning, enkelbörd, vidöppen hjässbjudning

ICD-10 kod för Spontanförlossning, enkelbörd, vidöppen hjässbjudning är O800B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Spontanförlossning vid enkelbörd (O80), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Spontanförlossning, enkelbörd, vidöppen hjässbjudning:

ICD-kod O800B
Diagnos Spontanförlossning, enkelbörd, vidöppen hjässbjudning
Kategori O80, Spontanförlossning vid enkelbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)