O800W – Spontanförlossning, enkelbörd, annan specificerad huvudbjudning

ICD-10 kod för Spontanförlossning, enkelbörd, annan specificerad huvudbjudning är O800W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Spontanförlossning vid enkelbörd (O80), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Spontanförlossning, enkelbörd, annan specificerad huvudbjudning:

ICD-kod O800W
Diagnos Spontanförlossning, enkelbörd, annan specificerad huvudbjudning
Kategori O80, Spontanförlossning vid enkelbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)