O800X – Spontanförlossning, enkelbörd, hjässbjudning UNS

ICD-10 kod för Spontanförlossning, enkelbörd, hjässbjudning UNS är O800X.

Diagnosen klassificeras under kategorin Spontanförlossning vid enkelbörd (O80), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Spontanförlossning, enkelbörd, hjässbjudning UNS:

ICD-kod O800X
Diagnos Spontanförlossning, enkelbörd, hjässbjudning UNS
Kategori O80, Spontanförlossning vid enkelbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)