O801 – Spontan sätesbjudning

ICD-10 kod för Spontan sätesbjudning är O801.

Diagnosen klassificeras under kategorin Spontanförlossning vid enkelbörd (O80), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Spontan sätesbjudning:

ICD-kod O801
Diagnos Spontan sätesbjudning
Kategori O80, Spontanförlossning vid enkelbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)