O812 – Förlossning med mellanhög tång med rotation

ICD-10 kod för Förlossning med mellanhög tång med rotation är O812.

Diagnosen klassificeras under kategorin Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka (O81), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossning med mellanhög tång med rotation:

ICD-kod O812
Diagnos Förlossning med mellanhög tång med rotation
Kategori O81, Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)