O813 – Annan och ospecificerad tångförlossning

ICD-10 kod för Annan och ospecificerad tångförlossning är O813.

Diagnosen klassificeras under kategorin Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka (O81), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Annan och ospecificerad tångförlossning:

ICD-kod O813
Diagnos Annan och ospecificerad tångförlossning
Kategori O81, Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)