O813A – Tångförlossning, framstupa kronbjudning

ICD-10 kod för Tångförlossning, framstupa kronbjudning är O813A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka (O81), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Tångförlossning, framstupa kronbjudning:

ICD-kod O813A
Diagnos Tångförlossning, framstupa kronbjudning
Kategori O81, Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)