O813X – Tångförlossning, ospecificerad bjudning

ICD-10 kod för Tångförlossning, ospecificerad bjudning är O813X.

Diagnosen klassificeras under kategorin Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka (O81), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Tångförlossning, ospecificerad bjudning:

ICD-kod O813X
Diagnos Tångförlossning, ospecificerad bjudning
Kategori O81, Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)