O815 – Förlossning med kombination av tång och vakuumextraktion

ICD-10 kod för Förlossning med kombination av tång och vakuumextraktion är O815.

Diagnosen klassificeras under kategorin Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka (O81), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossning med kombination av tång och vakuumextraktion:

ICD-kod O815
Diagnos Förlossning med kombination av tång och vakuumextraktion
Kategori O81, Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)