O820 – Förlossning med elektivt kejsarsnitt

ICD-10 kod för Förlossning med elektivt kejsarsnitt är O820.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd (O82), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossning med elektivt kejsarsnitt:

ICD-kod O820
Diagnos Förlossning med elektivt kejsarsnitt
Kategori O82, Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)