O821 – Förlossning med akut kejsarsnitt

ICD-10 kod för Förlossning med akut kejsarsnitt är O821.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd (O82), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossning med akut kejsarsnitt:

ICD-kod O821
Diagnos Förlossning med akut kejsarsnitt
Kategori O82, Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)