O822 – Förlossning med kejsarsnitt och samtidig hysterektomi

ICD-10 kod för Förlossning med kejsarsnitt och samtidig hysterektomi är O822.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd (O82), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossning med kejsarsnitt och samtidig hysterektomi:

ICD-kod O822
Diagnos Förlossning med kejsarsnitt och samtidig hysterektomi
Kategori O82, Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)