O828 – Annan enkelbördsförlossning med kejsarsnitt

ICD-10 kod för Annan enkelbördsförlossning med kejsarsnitt är O828.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd (O82), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Annan enkelbördsförlossning med kejsarsnitt:

ICD-kod O828
Diagnos Annan enkelbördsförlossning med kejsarsnitt
Kategori O82, Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)