O830 – Sätesextraktion

ICD-10 kod för Sätesextraktion är O830.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp (O83), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Sätesextraktion:

ICD-kod O830
Diagnos Sätesextraktion
Kategori O83, Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)