O831 – Annan sätesförlossning med förlossningshjälp

ICD-10 kod för Annan sätesförlossning med förlossningshjälp är O831.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp (O83), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Annan sätesförlossning med förlossningshjälp:

ICD-kod O831
Diagnos Annan sätesförlossning med förlossningshjälp
Kategori O83, Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)