O832 – Annan förlossning med obstetriskt ingrepp

ICD-10 kod för Annan förlossning med obstetriskt ingrepp är O832.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp (O83), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Annan förlossning med obstetriskt ingrepp:

ICD-kod O832
Diagnos Annan förlossning med obstetriskt ingrepp
Kategori O83, Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)