O833 – Förlossning av viabelt foster vid abdominell graviditet

ICD-10 kod för Förlossning av viabelt foster vid abdominell graviditet är O833.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp (O83), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossning av viabelt foster vid abdominell graviditet:

ICD-kod O833
Diagnos Förlossning av viabelt foster vid abdominell graviditet
Kategori O83, Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)