O834 – Destruktiv operation för att kunna fullborda förlossning

ICD-10 kod för Destruktiv operation för att kunna fullborda förlossning är O834.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp (O83), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Destruktiv operation för att kunna fullborda förlossning:

ICD-kod O834
Diagnos Destruktiv operation för att kunna fullborda förlossning
Kategori O83, Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)