O839 – Förlossningshjälp vid enkelbördsförlossning, ospecificerad

ICD-10 kod för Förlossningshjälp vid enkelbördsförlossning, ospecificerad är O839.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp (O83), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossningshjälp vid enkelbördsförlossning, ospecificerad:

ICD-kod O839
Diagnos Förlossningshjälp vid enkelbördsförlossning, ospecificerad
Kategori O83, Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)