O840 – Flerbördsförlossning, spontan

ICD-10 kod för Flerbördsförlossning, spontan är O840.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossning vid flerbörd (O84), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Flerbördsförlossning, spontan:

ICD-kod O840
Diagnos Flerbördsförlossning, spontan
Kategori O84, Förlossning vid flerbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)