O841 – Flerbördsförlossning, barnen förlösta med tång eller vakuumextraktion

ICD-10 kod för Flerbördsförlossning, barnen förlösta med tång eller vakuumextraktion är O841.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossning vid flerbörd (O84), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Flerbördsförlossning, barnen förlösta med tång eller vakuumextraktion:

ICD-kod O841
Diagnos Flerbördsförlossning, barnen förlösta med tång eller vakuumextraktion
Kategori O84, Förlossning vid flerbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)