O842 – Flerbördsförlossning, barnen förlösta med kejsarsnitt

ICD-10 kod för Flerbördsförlossning, barnen förlösta med kejsarsnitt är O842.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossning vid flerbörd (O84), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Flerbördsförlossning, barnen förlösta med kejsarsnitt:

ICD-kod O842
Diagnos Flerbördsförlossning, barnen förlösta med kejsarsnitt
Kategori O84, Förlossning vid flerbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)