O848 – Annan specificerad flerbördsförlossning

ICD-10 kod för Annan specificerad flerbördsförlossning är O848.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossning vid flerbörd (O84), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Annan specificerad flerbördsförlossning:

ICD-kod O848
Diagnos Annan specificerad flerbördsförlossning
Kategori O84, Förlossning vid flerbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)