O849 – Flerbördsförlossning, ospecificerad

ICD-10 kod för Flerbördsförlossning, ospecificerad är O849.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossning vid flerbörd (O84), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Flerbördsförlossning, ospecificerad:

ICD-kod O849
Diagnos Flerbördsförlossning, ospecificerad
Kategori O84, Förlossning vid flerbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)