O863 – Andra specificerade infektioner i urin- och könsorganen efter förlossning

ICD-10 kod för Andra specificerade infektioner i urin- och könsorganen efter förlossning är O863.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra infektioner under barnsängstiden (O86), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade infektioner i urin- och könsorganen efter förlossning:

ICD-kod O863
Diagnos Andra specificerade infektioner i urin- och könsorganen efter förlossning
Kategori O86, Andra infektioner under barnsängstiden
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)