O864 – Feber av okänd orsak efter förlossning

ICD-10 kod för Feber av okänd orsak efter förlossning är O864.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra infektioner under barnsängstiden (O86), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Feber av okänd orsak efter förlossning:

ICD-kod O864
Diagnos Feber av okänd orsak efter förlossning
Kategori O86, Andra infektioner under barnsängstiden
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)