O868 – Andra specificerade infektioner under barnsängstiden

ICD-10 kod för Andra specificerade infektioner under barnsängstiden är O868.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra infektioner under barnsängstiden (O86), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade infektioner under barnsängstiden:

ICD-kod O868
Diagnos Andra specificerade infektioner under barnsängstiden
Kategori O86, Andra infektioner under barnsängstiden
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)