O873 – Cerebral ventrombos under barnsängstiden

ICD-10 kod för Cerebral ventrombos under barnsängstiden är O873.

Diagnosen klassificeras under kategorin Venösa komplikationer och hemorrojder under barnsängstiden (O87), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Cerebral ventrombos under barnsängstiden:

ICD-kod O873
Diagnos Cerebral ventrombos under barnsängstiden
Kategori O87, Venösa komplikationer och hemorrojder under barnsängstiden
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)