O878 – Andra specificerade venösa komplikationer under barnsängstiden

ICD-10 kod för Andra specificerade venösa komplikationer under barnsängstiden är O878.

Diagnosen klassificeras under kategorin Venösa komplikationer och hemorrojder under barnsängstiden (O87), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade venösa komplikationer under barnsängstiden:

ICD-kod O878
Diagnos Andra specificerade venösa komplikationer under barnsängstiden
Kategori O87, Venösa komplikationer och hemorrojder under barnsängstiden
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)