O880 – Obstetrisk luftemboli

ICD-10 kod för Obstetrisk luftemboli är O880.

Diagnosen klassificeras under kategorin Obstetrisk emboli (O88), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Obstetrisk luftemboli:

ICD-kod O880
Diagnos Obstetrisk luftemboli
Kategori O88, Obstetrisk emboli
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)