O881 – Fostervattenemboli

ICD-10 kod för Fostervattenemboli är O881.

Diagnosen klassificeras under kategorin Obstetrisk emboli (O88), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Fostervattenemboli:

ICD-kod O881
Diagnos Fostervattenemboli
Kategori O88, Obstetrisk emboli
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)